Veronika Jílková

Člověk míní, osud mění. Můj osud mi letošní rok ukázal, že život je cesta, která pro mě nekončí na Hodějovickém mlýně. Malý ráj, který jsem tu vybudovala je hotov. Moje práce je u konce a tak je čas jít dál. Bylo mi velkou ctí poznat Vysočinu, která se stala mým domovem a kde jsem našla velkou spoustu opravdových přátel.

Děkuji všem těm skvělým lidem, příznivcům, řemeslníkům, kolegům a kamarádům, kteří při mě stáli a v mém úsilí mi pomáhali. Děkuji všem klientům, kteří nás navštívili a sdíleli tak s námi radost z tohoto místa, které jsme pospolu vytvářeli.

Brána Hodějovického mlýna se tímto pro veřejnost zcela uzavírá a já se vydávám na svou další cestu. V tuto chvíli ovšem neznám její cíl, ale věřím, že dříve nebo později se opět setkáme.

S veškerou úctou a láskou
Vaše Veronika